GÜNEŞTEN UCUZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı yenilenebilen bir teknolojidir. Güneş sayesinde dünyamıza ulaşan bu enerji, Güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Bu enerjinin Dünya’ya gelen küçük bir bölümü dahi insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Fransa’da, Belidor (1725) tarafından güneş enerjisi ile çalışan bir pompa yapılmıştır. Mouchot, 1860 yılında parabolik aynalar yardımıyla güneş ışınlarını odaklayarak, küçük bir buhar makinası yapmıştır. İlk defa güneş enerjisi ile çalışan, hava çevrimli makinayı, 1868 yılında Ericsson geliştirmiştir. Güneş enerjisinin yaygın kullanımı özellikle 1970’lerden sonar hız kazanmıştır. Günümüzde Güneş enerjisinin teknolojik olarak ilerlemesinin en önemli sebeplerinden biri de çevre dostu, ucuz elektrik üretimine olanak sağlayan temiz bir birincil enerji kaynağı olmasıdır. Güneş, tükenmeyen bir enerji kaynağı, mahalli uygulamalara elverişli, az maliyetli, gaz, duman, kükürt, radyasyon gibi zararlı atıklardan yoksun olmasından dolayı yeni nesil bir enerji kaynağıdır.